_ អាសយដ្ឋាន ៖ វត្តដំរីស សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងនិងខេត្តបាត់ដំបង
_ ទូរស័ព្ទលេខ ៖ ០១០ ៩៩៥ ៥១៩/០១១ ៩៩៥ ៥១៩/០៥៣ ៩៥២ ៧៩៩
_ អ៊ីម៉ែល ៖ sbubb.edu@gm


Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៨ គ.ស.២០២៤