ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីនុរាជ (ព.ស.ស.) គឺត្រូវបានស្ថាបនាឡើងនៅថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៥៤ ក្រោមព្រះរាជូបត្ថម្ភរបស់អតីត ព្រះមហាក្សត្រ ព្រះបាទសម្ដេចនរោ


ដើម្បីរក្សាបាននូវសណ្តាប់ធ្នាប់ របៀបរៀបរយ គុណភាព និងគុណធម៌ខ្ពស់ ព.ស.ស.ប.ប បាន បង្កើតនូវបទបញ្ជាផ្សេងៗ


Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៦ គ.ស.២០២២