ឯកទេសៈ ភាសាបាលី Post Date: 30 March , 2020


ជំនាញរអក្សរសាស្ត្របាលី

 • ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលសមណសិស្ស-និស្សិតត្រូវចេះសម្រាប់ទៅសិក្សាមុខចំនាញនេះ៖ ភាសាបាលី និងភាសាសំស្ក្រឹត ។
 • ការសិក្សាដើម្បទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រលើមុខជំនាញនេះ៖ មានរយៈពេល៤ឆ្នាំ ប្រហែល ១២១ក្រេឌីត ។​
 • ចំណេះដឹងដែលសមណសិស្ស-និស្សិតទទួលបានក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាររយៈពេល៤ឆ្នាំ៖
  • មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាសាបាលី ប្រវត្តិភាសា និងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ភាសា
  • មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការវិភាគលើភាសាបាលី-សំស្ក្រឹត ការបកប្រែគម្ពីរ អដ្ឋកថា ដីការ និងយោជនាជាដើម ។
 • អង្គភាពឬមូលដ្ឋានដែលអ្នកសិក្សាចប់មុខជំនាញនេះអាចទៅបម្រើការងារ៖
   • តាមស្ថាប័នរដ្ឋមានដូចជា វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាគ្រួបង្រៀនឧត្តមសិក្សា ស្ថាប័នឯកជន ឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាដើម ។

  ឆ្នាំមូលដ្ឋាន

  មុខវិជ្ជា

  ចំនួនម៉ោង

  ក្រេឌីត

  ឆមាសទី១

  ប្រវត្តិនិងការវិវត្តបាលី-សំស្ក្រឹត ៤៥
  ការសិក្សាភាសាបាលីនៅកម្ពុជា ៤៥
  ចិត្តវិទ្យា ៤៥
  ភាសាអង់គ្លេស ១ ៤៥
  គណិតវិទ្យា ៤៥
  សិក្ខាសាលា ១៥
  សរុបឆមាសទី ២៤០ ១៦

  ឆមាសទី២

  ការសិក្សាបរិស្ថាន ៤៥
  រដ្ឋបាលសាធារណៈ ៤៥
  ភាសាអង់គ្លេស ២ ៤៥
  ការសិក្សាពីព្រះត្រៃបិដកខ្មែរ ៤៥
  ទស្សនវិជ្ជា ៤៥
  សិក្ខាសាលា ១៥
  សរុបឆមាសទី២ ២៤០ ១៦
  សរុប ៤៨០ ៣២

  សម្គាល់ៈ សម្រាប់ឯកទេសភាសាបាលី មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិសមាន៖

   • ការសិក្សាពីព្រះត្រៃបិដកខ្មែរ
   • ប្រវត្តិនិងការវិវត្តនៃភាសាបាលី-សីស្ក្រឹត

Secure រក្សាសិទ្ធិ© គ្រប់យ៉ាងដោយ សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង ព.ស.២៥៦៤ គ.ស.២០២១